Κατά την διάρκεια των δεκαετιών του 1920 και 1930 ο αμερικανός αστρονόμος Slipher με τη βοήθεια του φαινομένου Doppler είχε μετρήσει τις ακτινικές ταχύτητες ως προς τη Γη περισσοτέρων από 40 γαλαξιών. Ανακαλύφθηκε ότι όλοι οι μακρυνοί γαλαξίες (δηλαδή εκτός της Τοπικής Ομάδας) απομακρύνονται από τον δικό μας (παρουσίαζαν δηλαδή μετατόπιση προς το ερυθρό). Το φαινόμενο αυτό ονομάστηκε φυγή των γαλαξιών. Ο Hubble μέτρησε τις αποστάσεις από τη Γη αρκετών από τους παραπάνω γαλαξίες και τις συσχέτισε με τις ακτινικές τους ταχύτητες. Ανακάλυψε ότι αυτά τα δύο μεγέθη είναι ανάλογα. Δηλαδή, όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση ενός γαλαξία από τον δικό μας, τόσο γρηγορότερα απομακρύνεται από αυτόν. Η σχέση που προκύπτει είναι γνωστή ως νόμος του Hubble:

                                                   v=H d

όπου έχουμε αντίστοιχα :

v= Η ταχύτητα απομάκρυνσης του γαλαξία.

H= H σταθερά του Hubble (72 km/sec/Mpc).

D= H απόσταση του γαλαξία.

Ειδικότερα για την σταθερά του Ηubble, εκφράζει την ταχύτητα που φαίνεται ότι απομακρύνεται ένα σώμα, ανά μονάδα απόστασης λόγω της διαστολής του σύμπαντος. Η σταθερά του Hubble μεταβάλλεται με το χρόνο και δε παραμένει σταθερή. Παρατηρησιακές μετρήσεις συγκλίνουν ότι έχει την τιμή 71±4 km/sec/Mpc (WMAP-2003). Το αντίστροφο της σταθεράς του Hubble που έχει μονάδες χρόνου δίνει ένα μέτρο της ηλικίας του σύμπαντος, Ηλικία Hubble, που εκφράζει το χρόνο που απαιτείται ώστε το σύμπαν να διασταλεί και να φτάσει στις σημερινές του διαστάσεις, υπό την προϋπόθεση ότι η παράμετρος του Hubble είναι σταθερή.

Η παραπάνω έρευνα αποτέλεσε το πρώτο αποδεικτικό στοιχείο της διαστολής του σύμπαντος. Το διαστελλόμενο Σύμπαν συμφωνεί με τη θεωρία της μεγάλης έκρηξης και προβλέπεται από τη Γενική Θεωρία της Σχετικότητας.

File:Edwin Hubble with pipe.jpg

Edwin Hubble (1889-1953)

Πηγή : Wikipedia