Οι Γαλαξιακές συντεταγμένες αποτελούν ομώνυμο σύστημα συντεταγμένων που επινοήθηκε για προβλήματα θέσεως και δομής που αφορούν τον Γαλαξία, εξ ου και η ονομασία τους.

Αρχείο:Milkyway pan1.jpg

Για τον προσδιορισμό αυτών των συντεταγμένων οι αστρονόμοι εισήγαγαν την έννοια του γαλαξιακού ισημερινού, ενός κύκλου που περιβάλει την ουράνια σφαίρα και από της θέσης του Ηλίουδιαιρεί στα δύο τη γαλαξιακή ζώνη, δημιουργώντας έτσι τους Βόρειο και Νότιο γαλαξιακούς Πόλους.

Αρχείο:Galactic coordinates.JPG
Οι γαλαξιακές συντεταγμένες είναι το “γαλαξιακό μήκος” (λγαλ) και το “γαλαξιακό πλάτος” (φγαλ), που ορίζονται ως ακολούθως:

Το γαλαξιακό μήκος λγαλ μετριέται από ένα ορισμένο σημείο του Τοξότη στη διεύθυνση του πυρήνα του γαλαξία όπου και θεωρείται θετικό προς τη διεύθυνση του Βορρά του Ουρανού (σε αυξανόμενη απόκλιση).

Το γαλαξιακό πλάτοςφγαλ, μετριέται από το γαλαξιακό ισημερινό όπου και θεωρείται θετικό προς τον Βόρειο γαλαξιακό Πόλο, που βρίσκεται στη διεύθυνση του Κόμη Βερενίκης.

galactic coordinates